Industrial Automation

Industrial Automation

NEN-EN 1004 Rolsteiger en de Arbo-wet

 

Rolsteiger

De belangrijkste risico's bij het toepassen van rolsteigers zijn valgevaar, omvallen van de rolsteiger, de keuze van het juiste soort steiger voor de juiste werkzaamheden, het onderhoud en de kennis van de gebruiker(s) en de bouwer(s). Deze risico’s kunnen worden beperkt als het materiaal in goede staat is en de opbouwer(s) en gebruiker(s) voldoende geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van de rolsteiger. Deze onderwerpen vinden we o.a. terug in het Arbo-besluit.

 

Arbo-besluit overzicht rolsteigers

Artikel 7.4

Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

Artikel 7.4a

Keuringen

Artikel 7.34

Steigers

Artikel 7.23b

Specifieke bepalingen betreffende steigers

Artikel 3.16

Voorkomen valgevaar

Beleidsregel 7.4-5

De kwaliteit en de constructie van steigers

 

Keuren van rolsteigers visuele inspectie

Aan de hand van een checklist worden de volgende onderdelen gecontroleerd: de mate van vervuiling, frames, algemeen functioneren, zwenkwielen, leuningen, diagonalen, liggers en tralieliggers, werkvloeren, randbeveiliging, uitzetpoten en registratie van de inspectie. De onderdelen zijn benoemd volgens de terminologie zoals ze in de betreffende normen zijn vastgelegd.

 

De mate van vervuiling

De te inspecteren rolsteiger dient vrij te zijn van alle overmatig vuil. Onderdelen die niet regelmatig onderhouden worden, kunnen snel vervuilen en daarmee het directe zicht op gebreken en kwaliteit ontnemen. 

 

Frames

De sporten van frames dienen recht en onbeschadigd te zijn. In de frames mogen geen andere gaten zitten dan de gaten welke door de fabrikant zijn aangebracht. Controle van de frames op de aanwezigheid van deuken, haaksheid, scheluw en andere zaken welke van negatieve invloed zijn op de sterkte-eigenschappen van de frames.

Controle van de frames op aanwezigheid van gaten en deuken. Originele gaten, zoals tijdens de productie aangebracht, zijn geen probleem;

Controle van de frames op haaksheid. Controle d.m.v. een winkelhaak, of door het meten van de diagonalen;

Controle van alle afzonderlijke lasverbindingen;

Controle op speling in het geval van ongelaste frames. De sporten dienen spelingvrij te zijn aangebracht;

Controle van de pen- en sokverbindingen op verbuigingen;

Controle van de passing van de frames;

Controle van de passing van de wielen in de frames;

Controle van de functionaliteit van de scharnierende onderdelen. Deze dienen gangbaar te zijn;

Controle van de sportafstand van de frames. Als deze niet is voorzien van een antisliplaag of als de sportafstand meer dan 30 cm bedraagt dan dient een aanvullende ladder als opgang te worden toegepast.

 

Functioneren algemeen

Alle onderdelen dienen gecontroleerd te worden op de juiste wijze van functioneren, vooral op de pasbaarheid van de onderdelen. Bewegende delen dienen gangbaar te zijn. Bevestiging van de onderdelen moeten doeltreffend en eenvoudig zichtbaar zijn aangebracht. Zij dienen eenvoudig te zijn bevestigd en te worden beveiligd tegen ongewild losraken.

 

Zwenkwielen

Zwenkwielen moeten zijn voorzien van een deugdelijk werkende reminrichting. Het remmechanisme moet zo ontworpen zijn dat de remwerking alleen als een bewuste handeling kan worden opgeheven. Draaien van de geremde wielen mag niet mogelijk zijn. Het remmechanisme moet de draaiing van het wiel effectief verhinderen. De rem dient een horizontale kracht van 300 N (ca. 30 kg) kunnen doorstaan.

De spindel dient recht te zijn, de scheefdraad dient goed gangbaar en niet overmatig beschadigd te zijn. Een kleine plaatselijke beschadiging is aanvaardbaar, mits de spindel draaibaar blijft;

Controle of de rem voldoende grip op het wiel uitoefent. Het wiel mag niet kunnen doordraaien;

Controle van de stalen spindels op corrosie. Soms kan simpelweg het gangbaar maken, helpen om dit probleem op te lossen;

Controle van alle schroef- en bout verbindingen op aanwezigheid van de bevestigingsmiddelen en op speling;

Controle of het loopvlak van het wiel versleten is. Een profiel eis is niet gesteld, maar er mogen geen happen uit het oppervlak zijn uitgebroken.

 

Leuningen, diagonalen, liggers, tralieliggers

Leuningen, diagonalen, liggers, tralieliggers en schoren dienen recht en onbeschadigd te zijn. Scherpe deuken of gaten zijn niet toegestaan. De buizen moeten glad en zo veel mogelijk vrij van vuil en andere onrechtmatigheden zijn. Gescheurd laswerk is een direct punt van afkeuring.

Klauwen mogen niet verbogen, gestuikt of beschadigd zijn en dienen vast in de buis te zitten. De openingen van de klauwen dienen recht tegen over elkaar te zitten;

Controle op verbuigingen. Wanneer een buis overmatig gebogen is, dan is deze zondermeer afgekeurd. Het opnieuw richten van buizen is niet toegestaan;

Een klauw mag niet gescheurd zijn en moet goed gangbaar zijn. Indien van toepassing moeten ook alle bouten en moeren aanwezig en goed gangbaar zijn;

Het klauwmechanisme moet aanwezig zijn en zonder veel kracht te bedienen zijn. De klauw moet soepel over het te bevestigen deel passen. Controle door alle mechanismen te bedienen;

Bij het gebruik van schoorklauwen met borgnokjes dient men te controleren of deze nog aanwezig zijn en goed functioneren.

 

Werkvloeren

Een werkvloer dient recht te zijn in verband met o.a. draagkracht. Het opnieuw richten en of repareren van beschadigde werkvloeren is verboden. Werkvloeren dienen haaks en vrij van vuil en andere onregelmatigheden te zijn. Profielen van werkvloeren kunnen zijn uitgevoerd als buizen of als kokerprofielen. Deze profielen mogen geen scherpen deuken en/of scheuren bevatten.

Controle van de lasverbindingen, deze dienen vrij van scheuren te zijn;

Controle op scheurvorming in klauwen en haken. Klauwen dienen vast bevestigd te zijn, mogen niet verbogen zijn, dienen goed gangbaar te zijn en zonder speling te zijn aangebracht;

Controle van de werkvloeren op de aanwezigheid van een uitwaaibeveiliging;

Gaten in werkvloeren zijn toegestaan mits ze niet groter zijn dan 25 mm. Controle van de onderkant van de werkvloer op inscheuringen;

In het houtdek van een werkvloer mogen geen inslijpingen groter dan 5 mm zijn aangebracht. Ook dient de verlijming/laminering van de houtlagen intact te zijn;

Controle van de antislip laag van de werkvloer. Deze dient voldoende aanwezig te zijn en mag niet overmatig vervuild zijn door bijvoorbeeld verf, etc;

Controle van de scharnieren en de grendel van het luik. Deze dienen intact en goed gangbaar te zijn. Zelfsluitende luiken hebben de voorkeur;

Lassen aan haken van een werkvloer is niet toegestaan.

 

Randbeveiliging

Het doel van de rand beveiliging, ook wel schoprand of schopplank genoemd is het voorkomen van valgevaar van objecten.

Controle van de randbeveiligingen op breuken, rechtheid, scheluw en scheuren;

Controle op de aanwezigheid van het beslag. Bij kunststof houders moet tevens de klemkracht gecontroleerd worden;

Controle van de hoogte van de randbeveiliging. Een randbeveiliging moet minimaal
150mm hoog zijn.

 

Uitzetpoten

De uitzetpoten, ook wel zijsteunen en stabilisatoren genoemd, stabiliseren de rolsteiger om omvallen van de rolsteiger te voorkomen.

Controle of stabilisatoren recht, onbeschadigd en vrij van vuil en andere onregelmatigheden zijn;

Controle van de werking van de scharnieren. Deze moeten soepel functioneren;

Controle van de lassen op aanwezigheid van scheuren;

Controle van bouten en vleugelmoeren op gangbaarheid;

Controle van de koppelingen voor bevestiging aan de rolsteiger op functionaliteit, passing en beschadigingen;

Controle van de passing van de binnenbuis in de stabilisator. Deze dient soepel te functioneren;

Controle van de rubber doppen, blokken of sloffen op aanwezigheid en bevestiging. Deze mogen geen overmatige slijtage vertonen.
Profieladvies is minimaal 1 mm.

 

Registratie van de inspectie

Elke rolsteiger moet voorzien zijn van een uniek nummer. Veelal wordt dit nummer erin gegraveerd.
Ook kunt u een eigen manier van identificatienummers hanteren. Dit kan in onderling overleg.
Voorwaarde hieraan is dat elke rolsteiger duidelijk terug te vinden is in de rapportage.
Elke goedgekeurde rolsteiger conform NEN-EN 1004 wordt voorzien van een sticker, met verwijzing naar jaar en maand van geldigheid van de keuring.
U ontvangt van ons een A4 hardkopie rapport. Indien gewenst kunt u de rapporten ook digitaal ontvangen. Normaliter zal dat een bestand zijn in "pdf" formaat, echter in overleg kan dat ook in Excel, Word of Access. We kunnen ook een database programma aanmaken voor registratie van gekeurde arbeidsmiddelen.
Voor dit programma heeft u Microsoft Access nodig.

Voor informatie hieromtrend kunt u een bericht sturen aan of via de contact pagina. Ook voor andere vragen, omtrend inventarisatie van de arbeidsmiddelen voor de keuringen staan we voor u gereed.


VOLG ONS

linkedinLINKEDIN

FacebookFACEBOOK


Lees de Algemene voorwaarden

NEEM CONTACT OP

Momero meet- en regeltechniek
Binnenhof 1
4871 BR, Etten-Leur
Mob. +316 223 914 97

KvK 20063313

MOMERO meet- en regeltechniek

Combineert de kracht van nieuwe technieken en nieuwe materialen met innovatieve ideeën, hierbij rekening houdend met de wensen van de klant om zo tot de best passende oplossing te komen.